پلاریمتر تنش سنج

تعیین درجه پخت شیشه

نمایش تنش های محصول شیشه به صورت رنگی

تنش های تک رنگ شیشه

نرم افزار تعیین میزان تنش های تک رنگ در سطوح شیشه

قطعات اپتیکی اروپا

مجهز به لامپهای اوسرام آلمان

 

تنش پلاریمتر 4
تنش پلاریمتر 2
تنش پلاریمتر 1
تنش پلاریمتر 3

 

پلاریمتر از تجهیزات آزمایشگاهی تست ظروف شیشه ای است و مطابق با استاندارد ملی ، به ۶۶۶ روش پلاریمتری کار می کند.
با قرار دادن نمونه ظروف و بطری های شیشه ای و تنظیمات تعیین درجه پخت نمونه ظرف مورد آزمون در دستگاه به نقاط تاریک و روشن تفکیک می شوند. با چرخاندن آنالیزور دستگاه ، نقاط تاریک به نقاط روشن تبدیل و تغییر پیدا می کنند. در این ناحیه میزان چرخش آنالیزور را یادداشت و چندین بار تکرار میکنیم. عدد به‌دست آمده درجه پخت که اگر از عدد ۲۹ بیشتر باشد درجه پخت شیشه در محدوده اشباع و غیر مجاز قرار میگیرد ، که باعث ترد و شکننده شدن ظروف می شود. حتی صدای موزیک و سرد و گرم شدن هوای محیط باعث شکستن ظروف می شود. در روش دیگر تعیین میزان تنش این دستگاه با تنظیمات قطعات و چیدمان قطعات طبق دستورالعمل انجام میشود . هنگامی که از چشمی نگاه می کنیم رنگ آبی آسمانی را مشاهده می کنیم. با قرار دادن ظرف یا بطری ، نقاط بحرانی تنش رابه صورت قرمز میبینیم ، در داخل ظرف نقاط با تنش کمتر به رنگ زرد دیده می شوند. با چرخاندن آنالیزور دستگاه هنگامی که رنگ نقطه بحرانی (قرمز) به سبز تغییر رنگ پیدا کرد عدد آنالیزور را یادداشت میکنیم و در داخل جدول استاندارد میزان ضخامت نقطه بحرانی نمونه مورد آزمون را به دست می آوریم. برای دیدن تنش های تک رنگ و حاله های نور که بیشتر برای شیشه های سکوریت (نشکن, ایمنی) استفاده می شوند ، پس از تنظیمات دستگاه نقاطی که تنش در آن وجود دارد را به صورت حاله نور دیده می شوند. در آزمایشگاه های کنترل کیفیت کارخانجات تولیدی شیشه و آزمایشگاه های مورد تایید اداره استاندارد ملی ایران مورد استفاده قرار می گیرند.

میگیرددر