شرکت بهراد تک شریف تنها تولید کننده داخلی دستگاه های پلاریمتر ،پلاریسکوپ ، دستگاه gtr و … میباشد که اموزش و خدمات پس از فروش دارد.

گالری تصاویر

اداره استاندارد

استفاده از دستگاه های شرکت بهراد تک شریف

در سازمان ملی  استاندارد ایران

اداره استاندارد

برخی از مشتریان بهراد تک شریف