دستگاه پلاریسکوپ تنش نما

پلاریسکوپ تنش نما

مجهز به قطعات اپتیکی اروپایی

مجهز به لامپ های مخصوص 

دارای بدنه ی تمام فلزی و رنگ کوره ای

امکان نمایش تنش های شیشه ای 

دارای دفترچه ی راهنمای فارس

تنش شیشه
تنش شیشه