دستگاه تست فشار داخلی

تست فشار داخلی

تست فشار تا حداکثر 40 بار

مجهز به سنسور فشار با دقت 0.1 بار

مجهز به صفحه اچ ام آی 3.5 اینچی

مجهز به مجفظه تست با مخزن تخلیه استنلیس استیل

مجهز به تست بطری در چند استپ فشار